Call Us Now: +1 (305) 576 4403
International Register of Shipping opens an exclusive office in Istanbul, Turkey

International Register of Shipping opens an exclusive office in Istanbul, Turkey

Successfully serving the Maritime Industry as one of the highly reputable Classification Society around  the world, International Register of Shipping (INTLREG) has now opened an exclusive office in ISTANBUL, TÜRKİYE

INTLREG is an independent International Classification Society that provides Classification, Statutory Certification, Training and Advisory services to the maritime industry. We have already achieved a global presence by strategically spreading over six continents. With their Technical Head office in Miami, the administrative office in Panama and multiple regional exclusive offices across Asia, Africa, the Americas and Europe,

At the office of INTLREG in Türkiye, Mr. Umut Serin will be serving as the Country Manager, while Mr. Mahmut Harem, will take the responsibilities of the Technical Director.

Since 1993, INTLREG has been supporting shipping companies to meet the international regulatory requirements and minimize the environmental challenges. INTLREG stands among the world’s leading/largest classification societies. INTLREG establishes and administers their Rules and Guidelines for the classification of ships and other floating marine structures covering their design, construction, and operational maintenance for determining the structural and mechanical fitness for their intended purpose. The conversion plan approvals for newly built vessels, advisory services; hull renovation, Engineering dynamics, Hydrodynamics, Control systems and other activities are all part of the company’s portfolio.

The skills and expertise of a diverse blend of well-qualified, capable and experienced team members of INTLREG are highly regarded in the maritime world. It has become more of a global family of marine engineers, maritime lawyers, and naval architects, each of whom adds value to this esteemed organization. Whether eco-solutions, emergency response services, management systems, or structural advisory services, the best result-driven solutions are provided. They also provide unique client-focused expertise covering Risk and Reliability engineering analysis, along with maritime law provisions. it is specifically administered to benefit vessel owners with low-cost advantages.

Today, INTLREG is recognized by 37 flag administrations including Barbados, Palau, Panama and St Kitts for issuance of statutory certificates. Recently, INTIREG has also obtained an approval from United States Coast Guard (USCG) as an authorized Classification Society under Title 46, Code of Federal Regulations (CFR) Part 2.45.

In addition to above, one of the latest INTLREG’s achievements is the performance ranking improvement in European Union regional report of Port State Control. The company has moved up to the top half of medium performance rank in Paris MOU based on the number of inspections performed versus detentions occurred within the past 3 years of their recorded activities.

INTLREG provides its services from their 19 exclusive offices strategically placed across the globe. The intelligent eShips online platform with vessel owners’ access, provides an opportunity for close direct communication between the customer and INTLREG thus ensuring continued 24-hour global service. Being IMO MSC.349 (92) and MEPC.237 (65) compliant, INTLREG has also gained a reputable Insurance market rating.

In continuation to working in the other parts of the world with utmost dependability, transparency, and quality services, INTLREG has now established its independent exclusive office in Türkiye. The newly appointed management team in Türkiye are trained and qualified advanced EEXI technicians. They will be performing the relevant services, based on the applicability to all self-propelled vessels above 400 GT engaged in international voyage subject to Marpol Annex VI and INTLREG Classification Rules.

INTLREG is inviting all Turkish shipowners to discuss EEXI implementation plans .

Contact Details:

Address: Orta Mh. Marifet Sk. Burak Bora Plaza No.6/33 Kartal, ISTANBUL

Phone: +90 533 407 3667

Mr. Umut  Serin  +90 533 407 36 67

Mr. Mahmut  Harem +90 531 880 57 55

Email:   turkey@intlreg.org  

Website: https://intlreg.org

Linked In page: https://www.linkedin.com/company/intlreg/

Denizcilik Sektörüne dünya çapında saygın klaslama kuruluşlarından biri olarak başarıyla hizmet veren International Register of Shipping (INTLREG), şimdi de İSTANBUL, Türkiye’de ofisini açtı.

INTLREG denizcilik sektörüne Klaslama, Yasal Belgelendirme, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri sunan bağımsız bir Uluslararası Klaslama Kuruluşudur. Miami’deki teknik merkez ofisi, Panama’daki idari ofisi, Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa’daki çok sayıda bölgesel ofisi ile stratejik olarak altı kıtaya yayılarak küresel bir varlık elde etmiştir.

INTLREG’in Türkiye ofisinde Sayın Umut Serin, Ülke Müdürü olarak görev yapacak ve Sayın Mahmut Harem ise Teknik Müdür görevini üstlenecektir.

INTLREG, 1993 yılından bu yana denizcilik şirketlerini uluslararası kuralların gerekliliklerini karşılamaları ve çevresel zorlukları en aza indirmeleri için desteklemektedir. Dünyanın önde gelen / en büyük klaslama kuruluşları arasında yer alan INTLREG, gemilerin ve diğer yüzer deniz yapılarının tasarım, inşaa ve operasyonel bakımlarını kapsayan klaslama kural ve yönergelerini, amaçlarına yönelik yapısal ve mekanik uygunluğun belirlenmesi için hazırlar ve uygular. Yeni inşa veya conversion gemileri için plan onay ve danışmanlık hizmetleri; tekne renovasyonu, mühendislik dinamikleri, hidrodinamik hesapları gibi diğer faaliyetler de şirketin portföyünün bir parçasıdır.

INTLREG, nitelikli, yetenekli ve deneyimli ekip üyelerinin beceri ve uzmanlığıyla denizcilik camiasında büyük beğeni toplamakta ve her biri bu saygın organizasyona değer katan gemi mühendisleri, gemi inşaatı mühendisleri ve deniz avukatlarından oluşan global bir aile haline gelmektedir. Eko-çözümler, acil müdahale hizmetleri, yönetim sistemleri veya yapısal danışmanlık hizmetleri gibi sonuç odaklı çözümler sunan INTLREG, deniz hukuku gereksinimleri ile birlikte Risk ve Güvenilirlik teknikleri analizlerini kapsayan benzersiz bir müşteri odaklı uzmanlık sağlar.

Şu an, Barbados, Palau, Panama ve St. Kitts dahil 37 bayrak idaresi tarafından yetkilendirilmiş olan INTLREG, son zamanlarda, ayrıca United States Coast Guard (USCG)’dan yetkili bir Klaslama Kuruluşu olarak onay almıştır (Authorized Classification Society under Title 46, Code of Federal Regulations (CFR) Part 2.45).

Yukarıdakilere ek olarak, Intlreg’in en son başarılarından biri de, Avrupa Birliği Liman Devleti Kontrolü Bölgesel Raporu’ndaki (European Union regional report of Port State Control) performans sıralamasındaki iyileşmedir. INTLREG, son 3 yılda kaydedilen faaliyetlerinde, gemilerinde yapılan denetim ve tutuklanma sayılarına göre Paris Mou’daki orta performans sıralamasının en üst yarısına yükselmiştir.

Hizmetlerini, dünyanın dört bir yanına stratejik olarak yerleştirilmiş 19 seçkin ofisinden sunan INTLREG, IMO MSC.349 (92) ve MEPC.237 (65) uyumlu bir kuruluş olarak saygın bir sigorta piyasası notuna da sahiptir. Gemi sahiplerinin erişimine açık akıllı eShips çevrimiçi platformu aracılığıyla; müşterileri ile arasında doğrudan iletişim için güzel bir fırsat sunan INTLREG; bu sayede 24 saat küresel hizmetin devam ettirilmesini sağlamaktadır.

Dünyanın diğer bölgelerinde en üst düzeyde güvenilirlik, şeffaflık ve kaliteli hizmetlerle çalışmaya devam eden INTLREG, artık bağımsız münhasır ofisini Türkiye’de kurmuştur. Türkiye’de yeni atanan yönetim ekibi ayrıca eğitimli ve nitelikli gelişmiş EEXI teknisyenleridir. Bu ekip, Marpol Ek VI ve INTLREG Klaslama Kuralları’na tabi olarak uluslararası sefer yapan 400 gt’nin üzerindeki tüm kendinden tahrikli gemiler için uygulanabilirliği esas alarak ilgili EEXI hizmetlerini de gerçekleştireceklerdir.

INTLREG, tüm Türk gemi sahiplerini EEXI uygulama planlarını görüşmeye davet ediyor.

İletişim Bilgileri:

Adres: Orta Mh. Marifet Sk. Burak Bora Plaza No.6/33 Kartal, ISTANBUL

Sn. Umut  Serin:  +90 533 407 36 67

Sn. Mahmut  Harem: +90 531 880 57 55

E-mail:   turkey@intlreg.org  

Web sitesi: https://intlreg.org